Aktea Akademi

Energi blir alltmer en fråga för ledningsgrupper och styrelser.

Energiledningssystem och -kartläggningar, framförallt i större energiintensiva företag, kan påverka hela verksamhetens fokus och samtidigt bidra till ökad lönsamhet.

Hur ser era energimål ut?

En energikonsult från oss på Aktea kan hjälpa ditt företag att hantera energi på ett systematiskt och strukturerat sätt. Vi kan hjälpa er ta fram lämpliga företagsmål, beslutsunderlag och ett anpassat kommunikationsmaterial. Till exempel hjälper vi företag att beskriva sin energistrategi till årsredovisningen.

Energiledning med inhyrd controller

Vi kan hjälpa till att organisera det dagliga arbetet i din verksamhet för långsiktiga energibesparingar. En energicontroller från oss på Aktea bygger då upp ett anpassat system för samordning och styrning av löpande förbättringar i processer och teknik.

Vi tar oss an uppdrag som i de flesta fall förutsätter något slags certifiering, såsom energideklarationer, ventilationskontroller (OVK) med energisparfokus, osv. Ofta upphandlas dessa som volymuppdrag, men vi kan också skräddarsy arbetet helt efter ditt önskemål som kund. Arbetet effektiviseras även genom databaser och malldokument. Vi kan också stödja er i arbetet med miljöcertifieringar.

Ta del av ett kundcase där fastighetsbolaget Tagehus har en inhyrd controller.

Miljödriven affärsutveckling med energi i fokus

För många är företagets samhällsansvar, eller hållbarhets­arbete, en självklarhet. För andra är det ett mer abstrakt begrepp som inte kan relateras till lönsamheten, utan snarare handlar om att bygga varumärket. Vår erfarenhet är att ett mer långsiktigt och strategiskt arbete med energi och miljö i fokus, både leder till bättre kundrelationer och till stärkta affärer.

När företag lyckas ta klivet vidare från att uppfylla grundläggande krav i olika policys, till att faktiskt låta energieffektivisering genomsyra verksamheten, händer det ofta något. Då uppfattas ditt företag lättare som en kunnig förebild och ett genuint energieffektivt företag av dina kunder.

Yrkesutbildningar och föreläsningar

Vi agerar ofta kursledare och är stående föreläsare på en rad tekniska energiutbildningar, för såväl studenter som för yrkesarbetare inom VVS. För oss är det en ära att få dela med oss av vår kunskap för att utbilda nästa generation energispecialister. Vi föreläser även regelbundet på branschträffar inom energirelaterade områden.

Seminarier och debatter

På uppdrag av våra kunder arrangerar vi och leder seminarier och konferenser. Vi är erfarna moderatorer för paneldiskussioner och har både rutin och kontakter för att sätta ihop ett bra program.

Kunskapsdelning inom spjutspetsfrågor

Eftersom vi har varit aktiva i drygt tio år har vi ofta haft möjligheten att verka i frontlinjen och vara med och påverka branschen. Bland annat har vi fått förtroendet att driva Samling för Solel – en mötesplats för fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar aktivt med solceller. Vi genomför även utredningar och studier inom ramen för BeBo – Energimyndighetens beställargrupp av fastighetsägare för energieffektiva flerbostadshus.

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

 • Vill ni i ledningsgruppen ta in en konsult för att hålla en workshop inom energieffektiv affärsutveckling?
 • Behöver ni stöd i att utveckla en energistrategi eller ta fram nya energimål?
 • Vill ni anlita en föreläsare eller starta upp ett större kompetensutvecklingsprojekt?
 • Söker ni hjälp till den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift som förväntas träda i kraft i årsskiftet 2019/2020?

Hör av dig till något av våra kontor om du vill veta mer!

Våra kurser

 • Aktea Akademi
  1 fristående kurs

  Energioptimering

  Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energioptimering i praktiken – från att identifiera åtgärder som har stor effekt till att planera för införande av konkreta inställningar i styrsystem. Vi går igenom vilka som är de vanligaste brister…

 • Aktea Akademi
  1 fristående kurs

  Styr- och reglerteknik

  Rätt optimerade system och ett bra klimatskal har en stor påverkan på energikostnader och inomhusklimat. Kursen om styr- och reglerteknik är en teknikutbildning som riktar sig mot driftpersonal på en grundläggande nivå.

  Under kurs…

 • Aktea Akademi
  1 fristående kurs

  Allt om uppvärmningssystemet i din fastighet

  Kursen om värmesystem ger kunskap om grunderna du behöver känna till för det vardagliga arbetet med värmesystemet i din fastighet.

  Från värmeproduktion via värmecentralen till värmetillförsel. Du får lära dig om vanliga brister i värmesyste…

 • Aktea Akademi
  1 fristående kurs

  Ventilationsteknik för ett bra inomhusklimat

  För ett komfortabelt inomhusklimat och för att byggnaden ska må bra behövs ett väl fungerande ventilationssystem. Den här kursen i ventilationsteknik ger dig kunskap om olika typer av ventilationssystem, hur de fungerar och vad vanliga brister i v…

Några referenser

Sveriges BostadsrättsCentrum

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har sedan 2017 ett rikstäckande samarbete med Aktea kring energideklarationer för bostadsrättsföreningar. Nyligen utökade SBC samarbetet så att det även inkluderar förstudier av solceller och elbilsladdning.

Fastighetsägarna Stockholm

Intresset för solceller ökar bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I höstas bjöd Fastighetsägarna in till tre workshops, där medlemmar fick ta reda på hur potentialen för solceller såg ut på deras fastighet under handledning av solelspecialister från Aktea. Varje deltagare skulle kunna lämna workshopen med det underlag som krävdes för att kunna fatta beslut om en investering.

Kalendarium