Aktea Akademi

Energi blir alltmer en fråga för ledningsgrupper och styrelser.

Energiledningssystem och -kartläggningar, framförallt i större energiintensiva företag, kan påverka hela verksamhetens fokus och samtidigt bidra till ökad lönsamhet.

Hur ser era energimål ut?

En energikonsult från oss på Aktea kan hjälpa ditt företag att hantera energi på ett systematiskt och strukturerat sätt. Vi kan hjälpa er ta fram lämpliga företagsmål, beslutsunderlag och ett anpassat kommunikationsmaterial. Till exempel hjälper vi företag att beskriva sin energistrategi till årsredovisningen.

Energiledning med inhyrd controller

Vi kan hjälpa till att organisera det dagliga arbetet i din verksamhet för långsiktiga energibesparingar. En energicontroller från oss på Aktea bygger då upp ett anpassat system för samordning och styrning av löpande förbättringar i processer och teknik.

Vi tar oss an uppdrag som i de flesta fall förutsätter något slags certifiering, såsom energideklarationer, ventilationskontroller (OVK) med energisparfokus, osv. Ofta upphandlas dessa som volymuppdrag, men vi kan också skräddarsy arbetet helt efter ditt önskemål som kund. Arbetet effektiviseras även genom databaser och malldokument. Vi kan också stödja er i arbetet med miljöcertifieringar.

Ta del av ett kundcase där fastighetsbolaget Tagehus har en inhyrd controller.

Miljödriven affärsutveckling med energi i fokus

För många är företagets samhällsansvar, eller hållbarhets­arbete, en självklarhet. För andra är det ett mer abstrakt begrepp som inte kan relateras till lönsamheten, utan snarare handlar om att bygga varumärket. Vår erfarenhet är att ett mer långsiktigt och strategiskt arbete med energi och miljö i fokus, både leder till bättre kundrelationer och till stärkta affärer.

När företag lyckas ta klivet vidare från att uppfylla grundläggande krav i olika policys, till att faktiskt låta energieffektivisering genomsyra verksamheten, händer det ofta något. Då uppfattas ditt företag lättare som en kunnig förebild och ett genuint energieffektivt företag av dina kunder.

Yrkesutbildningar och föreläsningar

Vi agerar ofta kursledare och är stående föreläsare på en rad tekniska energiutbildningar, för såväl studenter som för yrkesarbetare inom VVS. För oss är det en ära att få dela med oss av vår kunskap för att utbilda nästa generation energispecialister. Vi föreläser även regelbundet på branschträffar inom energirelaterade områden.

Seminarier och debatter

På uppdrag av våra kunder arrangerar vi och leder seminarier och konferenser. Vi är erfarna moderatorer för paneldiskussioner och har både rutin och kontakter för att sätta ihop ett bra program.

Kunskapsdelning inom spjutspetsfrågor

Eftersom vi har varit aktiva i drygt tio år har vi ofta haft möjligheten att verka i frontlinjen och vara med och påverka branschen. Bland annat har vi fått förtroendet att driva Samling för Solel – en mötesplats för fastighetsägare och fastighetsutvecklare som arbetar aktivt med solceller. Vi genomför även utredningar och studier inom ramen för BeBo – Energimyndighetens beställargrupp av fastighetsägare för energieffektiva flerbostadshus.

Exempel på frågor där någon av Akteas energiexperter kan hjälpa dig:

 • Vill ni i ledningsgruppen ta in en konsult för att hålla en workshop inom energieffektiv affärsutveckling?
 • Behöver ni stöd i att utveckla en energistrategi eller ta fram nya energimål?
 • Vill ni anlita en föreläsare eller starta upp ett större kompetensutvecklingsprojekt?
 • Är ni på jakt efter certifieringen Miljöbyggnad iDrift?

Hör av dig till något av våra kontor om du vill veta mer!

Kalendarium

 • Styr- och regler
  1 fristående kurs

  Så styr du dina fastigheter smartare

  INNEHÅLL 

  Rätt optimerade system har en stor påverkan på energikostnaderna och inomhusklimatet. Kursen om styr och regler behandlar värmesystem och ventilation och är en teknikutbildning för…

 • Värmesystem
  1 fristående kurs

  Allt om uppvärmningssystemet i din fastighet

  INNEHÅLL

  Ventilation, värme och kyla hänger ihop. Kursen ger dig kunskap om grunderna du behöver känna till för det vardagliga arbetet med värmesystemet i din fastighet. Frå…

 • Solceller
  1 fristående kurs

  Rätt solcellssystem för din fastighet

  INNEHÅLL

  I kursen går vi på en grundläggande och översiktlig nivå igenom de processer du bör känna till för att vara trygg i ditt val av solcellssystem för din fastighet.

  Kursen berör solcellssystemets teknik och för…

 • Ventilationsteknik
  1 fristående kurs

  Ventilationsteknik för ett bra inomhusklimat

  INNEHÅLL

  För skapa ett komfortabelt inomhusklimat och för att byggnaden ska må bra behövs ett väl fungerande ventilations…

 • Fastighetsförvaltning
  1 fristående kurs

  Energifokuserad fastighetsförvaltning

  INNEHÅLL

  Vad som ingår i rollen som fastighetsförvaltare kan skilja sig åt, men i regel är det ett brett spann av uppgift…

 • Energioptimering
  1 fristående kurs

  Hitta fastighetens energitjuvar och spara pengar

  INNEHÅLL

  Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energioptimering i praktiken – från att identifiera åtgärder som har stor effekt till att planera för införande av konkreta …

Webbinarium