Start Om Aktea Aktea Energy

Aktea står för Aktiv energianvändning

Aktea startade för drygt tio år sen med en idé om en energikonsult som prioriterar sänkt energianvändning och bättre inomhusmiljö i de fastigheter och verksamheter som redan finns. Och som jobbar långsiktigt med sina kunder genom att sätta sig in i kundens verksamhet, ha rätt kompetens, ta initiativ och leverera vad som förväntas.

Idag har vi kontor i alla fyra väderstreck - Stockholm, Göteborg , Malmö och Umeå. Våra kunder är allt från stora och små fastighetsbolag till industrier, hotell, livsmedelskedjor och andra verksamheter. Vi är utvalda leverantörer av energitjänster till Energimyndigheten och har ramavtal med en rad andra myndigheter, landstingsorganisationer och kommunala bolag.

Företaget har växt starkt de senaste åren och vi omsätter idag mer än 30 mkr. Med god ekonomi har vi belönats med högsta möjliga kreditvärdering.

Läs mer här om vår ledningsgrupp och styrelse.