Hantering av personuppgifter enligt GDPR

När du anlitar Aktea Energy så anförtror du oss dina uppgifter. Aktea Energy värnar om din integritet.

Vilken information vi samlar in och varför
När du blir kund hos oss så ber vi dig om personuppgifter som namn, företag, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används för att komma i kontakt med dig och ditt företag. När du söker jobb hos Aktea så ber vi sig om personuppgifter som exempelvis, namn, telefonnummer, CV, e-postadress, m.m. Dessa kontaktuppgifter använder vi för att komma i kontakt med dig samt för att göra rekryteringsprocessen så smidig som möjligt. När du ingår i ett av Akteas nätverk eller deltar på något event använder vi din e-post, telefonnummer och liknande för att delge dig relevant information.

Hur använder vi informationen i fråga
Vi samlar in namn och kontaktuppgifter samt mötesanteckningar från våra möten för att på ett lätt och smidigt sätt kunna komma i kontakt med våra kunder och kunna erbjuda tjänster specifikt anpassade efter kundens behov.

Åtkomst och uppdatering av information
Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in och varför. Om du vill veta vilken information vi har samlat så är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson inom Aktea eller till info@aktea.se, så skickar informationen på e-post till dig. Om inte informationen måste sparas av juridiska skäl eller giltiga affärsmässiga skäl så kan du självklart be oss ta bort dina uppgifter. 

Aktea delar ej personuppgifter
Aktea delar inte dina personuppgifter med organisationer, företag eller personer utanför Akteas nätverk (anställda, underleverantörer). De uppgifter våra underleverantörer får ta del av är begränsade till de som behövs för att kunna utföra uppdragen så smidigt som möjligt.

Gallring
Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att bevara dem för att fullgöra ändamålet med uppgifterna. Personuppgifter kopplade till kunder sparas så länge dessa är aktuella för relationen och till marknadsföring och informationsändamål. Vid rekryteringsprocesser sparas personuppgifter fram tills rekryteringsprocessen avslutas, allra senast 6 månader efter att tjänsten tillsatts. Om vi vill använda uppgifterna för en potentiell framtida rekrytering och därför vill behålla personuppgifterna längre så kommer vi att informera den arbetssökande och endast spara uppgifterna om vi får fortsatt samtycke.