Enligt strålskyddslagen är fastighetsägare för flerbostadshus, hyres- och bostadsrätter, lokaler samt småhusägare ansvariga att mäta radon. Om fastigheten inhyser arbetsplatser är det företaget som driver verksamheten i lokalerna som har ansvar att kartlägga och bedöma risken för hög radonhalt, som kan medföra hälsorisker vid inandning. Om värdet skulle överstigas kan du som är fastighetsägare bli ansvarig för att se till att radonhalten sänks.