Genom enkla åtgärder inom energieffektivisering och energiledning kan ditt företag spara pengar och bidra till en bättre miljö. NUDGE är en satsning på företagsnätverk för små- och medelstora företag med starkt fokus på systematiskt energiarbete, främjande av erfarenhetsutbyte samt ökad energikomptens.


En egen PT i energi

Du får tillgång till individuell rådgivning genom en sakkunnig energiexpert från oss på Aktea motsvarande 30 arbetstimmar. Som din ”PT i energi” hjälper vi dig effektbanta och se till att företaget får en egen träningsplan att följa för att nå företagets energimål. Du får kontinuerligt stöd i att identifiera de största energianvändarna och stöd i att prioritera åtgärder inom t.ex. uppvärmning, ventilation, kyla och processer. Tillsammans ska vi se till att sänka energianvändningen och öka lönsamheten!


Rekrytering till fyra nätverk pågår

Inom satsningen kommer fyra aktivitetsbaserade nätverk att startas upp. Nätverken består av 8–12 företag och koordineras av Energikontoret Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Fokusgrupper är företag inom tillverkning, livsmedel och besöksnäring – men även andra är välkomna att anmäla sitt intresse för att ta del i satsningen.