Start Väx hos Aktea Aktea Akademi kurser 2021

Aktea Akademi kurser

Utbildningsprogram våren 2021 


Nu är vårens kursschema här! Klicka på ämnet nedan för upplägg och anmälan:


 

     Energifokuserad fastighetsdrift
– 5 fristående kurser vid två tillfällen
     Rätt solcellssystem på din fastighet
– 3 fristående kurser vid två tillfällen
   
     Energifokuserad fastighetsförvaltning
– 1 fristående kurs vid tre tillfällen
     Rätt laddinfrastruktur för din fastighet
– 1 fristånde kurs vid tre tillfällen

 

                     


     Energifokuserad fastighetsdrift

Programmet Energifokuserad fastighetsdrift är fördelat på fem fristående halvdagskurser som vardera ges vid två tillfällen i vår mellan januari och juni. Du hittar mer information i programöversikten (pdf).

Målgrupp

Detta utbildningsprogram riktar sig mot dig som arbetar dagligen med fastighetsdrift. Du kanske är fastighetstekniker, fastighetsskötare, bovärd, förvaltare eller arbetar i en driftorganisation.

För att enkelt tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetserfarenhet i byggnader. Du behöver inte ha arbetat praktiskt med drift och förvaltning men det kan vara en fördel.

Utbildningsmål

Efter utbildningsprogrammet kommer du ha att en god förståelse för helheten i byggnaden, och hur olika tekniska installationer för värme, ventilation, vatten, osv samspelar för att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt. Du kan göra grundläggande funktionstester och ha en verktygslåda med enkla åtgärder som sparar energi och säkerställer en trygg drift.

Om upplägget

Programmet består av fem olika kursmoment. Du kan gå alla och få Akteas diplom för Energifokuserad fastighetsdrift, eller välja de kurser där du vill komplettera dina kunskaper. 

Vid anmälan till samtliga kurser utgår 10 % rabatt! 

Alla kurser hålls av någon av Akteas erfarna energikonsulter, på distans via webbuppkoppling.

Ingående kurstillfällen

I beskrivningen för respektive kurs finns uppgifter kring bland annat innehåll, tider och föreläsare. 

 >> Anmäl dig här
 13/1 eller 25/3

 >> Anmäl dig här
  3/2 eller 13/4


 
 >> Anmäl dig här
 17/3 eller 6/5

 

 
 >> Anmäl dig här
 14/4 eller 20/5
 >> Anmäl dig här
 12/5 eller 9/6


     Rätt solcellssystem på din fastighet

Rätt solcellssystem på din fastighet är ett av våra uppskattade utbildningsprogram som nu går i repris. Upplägget är skräddarsytt utifrån vår långa erfarenhet av vilka krav och utmaningar som ställs på dig i din yrkesroll.

Programmet är fördelat på tre fristående halvdagskurser som alla erbjuds vid två tillfällen i vår. Självklart kan de genomföras på distans, online via din egen dator. Öppna programöversikt (pdf).

 

Målgrupp

Detta utbildningsprogram riktar sig till dig som jobbar med affärsutveckling, fastighetsprojekt och förvaltning samt miljö- och hållbarhetschefer. Utbildningen är också givande för bostadsrättsföreningar.

Du behöver inga förkunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen men det är en fördel om du har varit i kontakt med solceller på något sätt tidigare.

Utbildningsmål

Efter utbildningsprogrammet kommer du ha en god förståelse för helheten kring en solcellsinvestering för en fastighet ur ett teknisk, ekonomiskt och regelmässigt perspektiv. Du kommer kunna räkna på en investerings lönsamhet och veta vad du behöver göra inför en upphandling. Du vet vilka tak som lämpar sig för solceller och du har en känsla för nyckeltal för en solcellsanläggning.

Om upplägget

Kursserien består av tre delar. Du kan gå alla eller välja de kurser där du vill komplettera dina kunskaper med. 

Vid anmälan till samtliga kurser utgår 10 % rabatt! 

Alla kurser hålls av någon av Akteas erfarna energikonsulter, på distans via webbuppkoppling.

Ingående kurstillfällen

I beskrivningen för respektive kurs finns uppgifter kring bland annat innehåll, tider och föreläsare. 


 
 >> Anmäl dig här
 27/1 eller 5/5

 
 >> Anmäl dig här
 10/3 eller 19/5

 
 >> Anmäl dig här
 21/4 eller 8/6

     Energifokuserad fastighetsförvaltning

I den här kursen fokuserar vi på de vardagliga utmaningarna inom energi för dig som arbetar med övergripande fastighetsförvaltning. Utbildningen ger dig den uppdaterade verktygslåda du behöver för att få koll på och optimera de återkommande insatserna som krävs i en energifokuserad förvaltning. 

Programmet består av en intensiv halvdagskurs under förmiddagen vid tre olika tillfällen i vår. Självklart kan den genomföras på distans, online via din egen dator. Öppna kursinformationsblad (pdf).

Målgrupp

Innehållet är anpassat för dig som är fastighetsförvaltare i en mer övergripande roll.

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du ha förståelse för förvaltarrollen och dess utmaningar.

Utbildningsmål

Efter utbildningen har du ökat din kunskap och trygghet kring återkommande insatser i en energifokuserad fastighetsförvaltning. Kännedom om var, när och hur aktiviteterna genomförs på bästa sätt.

 >> Anmäl dig här
 10/2, 20/4 eller 1/6

 


     Rätt laddinfrastruktur för din fastighet

Under december skedde ett paradigmskifte – för första gången var en elbil Sveriges mest sålda bil. Kanske är det hög tid att din fastighet möter efterfrågan med lämplig laddinfrastruktur? Aktea Akademi erbjuder en perfekt kurs vid tre tillfällen i vår!

Den digitala kursen äger rum under en intensiv förmiddag. Säkra dig en plats under ett av vårens kurstillfällen; 24 mars, 15 april eller 26 maj. Vilket datum passar dig bäst?

Läs mer om lämpliga förkunskaper, kursledaren Jon Malmsten med mera här i kursbladet (pdf).

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med affärsutveckling, fastighetsprojekt och förvaltning samt miljö- och hållbarhetschefer. Utbildningen är också givande för bostadsrättsföreningar som funderar på att investera i solceller. Du behöver inga förkunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen .

Utbildningsmål

När du gått kursen är målet att du ska förstå vilken typ av laddlösning som passar för din fastighets behov, ungefär vad investeringen kostar och hur fastighetens elsystem påverkas. Målet är också att ge dig en förståelse för vilken affärsmodell som passar i din situation samt vad tjänsteleverantörer kan erbjuda.

 >> Anmäl dig här
 24/3, 15/4 eller 26/5

 


Kontakt

Efter anmälan kommer du att få en bekräftelse i din mejlbox tillsammans med ytterligare information om vad du har att förvänta dig före, under och efter utbildningstillfället.

Har du frågor kring innehållet är du varmt välkommen att höra av dig till Kristin Vanky antingen via mejl kristin.vanky@aktea.se eller telefon 076 566 93 77.