Ledning och styrelse

Detta gör det enkelt och tydligt att arbeta inom och med Aktea. Uppförandekoden gäller självklart lika för samtliga i bolaget – från styrelse och ledning till enskilda medarbetare – och såväl centralt som för varje kontor.

Grunden för Uppförandekoden är Akteas syfte och kärnvärden, vilka styr allt från relationer med kunder, medarbetare och samhället i stort, till hur uppdragen utvecklas, utförs, levereras och följs upp. Kärnvärdena kom till genom ett grundligt arbete med alla medarbetare för runt tio år sedan och har legat fast sedan dess.

Våra kärnvärden

Dessa tre styr alla beslut i den dagliga verksamheten hos oss på Aktea:

 Prestation

Våra uppdrag är självklart utgångspunkten för allt. Kunderna ska alltid kunna lita på att vi förstår deras affär och levererar enligt förväntan. Vi ska uppnå lönsamma resultat i våra uppdrag, framför allt för kunden men även för Aktea. För att leverera väntade resultat inom tid och budget arbetar vi utifrån ett utvecklat kvalitetssystem. Vi vinnlägger oss också om att lära av våra uppdrag och dela med oss av erfarenheterna.

 Drivkraft

Aktea ska vara ett innovativt och spännande företag som man gärna vill anlita, samarbeta med eller jobba i. Därför strävar vi efter att vara en förebild för branschen och bidra till utvecklingen inom våra kunskapsområden. Vår kunskap ska ligga i frontlinjen och delas både med varandra, våra samarbetspartners och med våra kunder. Vi sprider också kunskap genom att höja rösten och stå för det vi tror på.

 Långsiktighet

Aktea är här för att stanna. Vi arbetar professionellt och ansvarsfullt så att medarbetare och kunder känner att de kan utvecklas och trivas med oss under lång tid. Verksamheten ska skapa värden för kunden, samhället och ekonomin. Det innebär även att såväl uppdrag som företagets styrning ska utföras med en långsiktig syn på klimatet och samtliga aspekter av hållbarhet.

Akteas 6 policyer

Aktea är ett litet företag av engagerade och självgående specialister och konsulter. Därför behöver vi inte en massa byråkratiska regler, utan litar på varje medarbetares integritet och kreativitet. Istället har vi alla medarbetare tillsammans sammanfattat de frågor vi tycker är allra viktigast i sex övergripande policyer.

De tar upp de frågor vi medarbetare tillsammans tycker är allra viktigast. Policyerna fungerar som ett ramverk för företagets verksamhet och hur vi utför vårt arbete. Det här står vi för:

Väx hos Aktea

Läs mer om hur du också kan bli en del av Aktea: