Start Våra tjänster Våra tjänster

Våra tjänster

Vi är oberoende specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Vårt mål är att hjälpa fler företag att sänka sina energikostnader och bidra till ett bättre klimat.

Med åren har vi utökat vårt tjänsteutbud på Aktea, dels i led med att branschen mognat och nya krav utvecklats, dels genom kontinuerlig kompetensutveckling internt – inte minst genom rekryteringar av fler kollegor med specialistkunskap.

Kärnan i vår verksamhet är följande fem tjänsteområden: 
Avancerad energieffektivisering,  Smart solel Energistrategi & ledningsstödEnergisamordning och Problemfri förvaltning.

Vi tar oss an varje uppdrag med ett långsiktigt perspektiv för att leva som vi lär, dvs att vara en hållbar samarbetspartner i energifrågor. Det innebär att vi sätter oss in i just din specifika verksamhet, matchar med rätt kompetens, tar initiativ och levererar vad som förväntas med både hjärna och hjärta.

Utmana oss gärna!