Start Våra tjänster Energikostnader tomma lokaler

Sänk energikostnaderna i tomma lokaler

Konferenslokaler, hotell, industrier och kontor står tomma idag på grund av corona-virusets snabba spridning. För verksamheter och fastighetsägare handlar det om att kapa kostnader och på alla tillgängliga sätt stärka kassaflödet. Tillfälligt sänkt energianvändning kan vara ett snabb bidrag i det arbetet.

Akteas energiexperter står redo att på mycket kort varsel anpassa de tekniska installationerna i hela byggnaden eller de lokaler som berörs. Vi arbetar efter en kvalitetssäkrad modell i åtta steg. Det säkerställer att byggnaden inte riskerar skador av åtgärderna, liksom att vi snabbt kan återställa lokalen i full drift när verksamheten är redo att starta upp igen.

  1. Effektmätningar som utgångspunkt
  2. Dokumentation av alla justeringar
  3. Sänkt värmeanvändning
  4. Minskat behov av komfortkyla
  5. Potential i varmvattenanvändningen och VVC-systemet
  6. Minimerad baslast för elektricitet
  7. Inställningar för grundventilation
  8. Genomgång av övrig teknisk utrustning

Välkommen att ta del av Stefan Lindskölds krönika i Förvaltarforum där stegen beskrivs lite närmare.

Är din driftpersonal rimligt strukturerad och kunnig i installationsteknik och byggnadsfysik kan ni hantera detta själva. Vill ni vara säkra på att nå hela vägen utan att riskera skador på byggnad eller inventarier rekommenderar vi att du anlitar en av Akteas energispecialister. Du får då arbetet utfört efter en kvalitetssäkrad process och byggnaden kommer snabbt tillbaka i full drift igen så fort det är business-as-usual.

Kontakta oss idag för att höra mer om vårt upplägg och hur vi kan bidra till ett bättre kassaflöde i er verksamhet.